Stomatološka protetika

U našoj ordinaciji  stomatološka protetika stavlja se na jedno od vodećih mesta kada je reč o potpunoj estetskoj, kao i funkcionalnoj potrebi pacijenta. Važno je naglasiti da popularni tzv.  Holivudski osmeh nije samo neostvarljiva želja, već realnost koju ćemo u našoj stomatološkoj ordinaciji realizovati. Ne postoji šablon po kome radimo, već negujemo individualni pristup za svakog pacijenta. Koristimo najsavremenije metode u cilju potpune rehabilitacije usne duplje:

- Bezmetalna keramika za krunice i mostove
- Metalkeramika za krunice i mostove
- Totalne proteze
- Parcijalne proteze (akrilatne ili vizil)
- Keramičke fasete(veniri)
- Keramički inleji
- Kombinovani protetski radovi

 

bezmetalna keramicka krunicabezmetalna keramika solo krunice i prednji most

bezmetalna keramika mostsolo krunica