Dentalni (stomatološki) turizam je jedna od grana medicinskog turizma i sve je popularniji širom sveta. Dentalni turizam  zapravo podrazumeva kombinaciju stomatološke procedure i putovanja, kao spoj lepog i korisnog, odmor i vrhunsku turistički doživljaj kao i jeftine ali najsavremenije stomatološke …

Read More