Dr Miloš Ljubojević rođen je 1972. godine u Beogradu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1996.godine. Po završetku fakulteta odlazi u SR Nemačku gde radi u stomatološkoj praksi svog oca Dr Mihaila Ljubojevića u Bohumu. Specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je u Beogradu na klinici za oralnu hirurgiju 2005.godine. Aprobaciju polaže 2010. godine u SR Nemačkoj u Minsteru i tako postaje evropski priznat stručnjak.

Osnivač je i vlasnik stomatološke prakse u Beogradu od 2004. godine koja se bavi kompletnom stomatologijom sa akcentom na implantologiju i dentalnu estetiku. Donosi iskustva kao i znanje u primeni najnovijih tehnika rada i primene najsavremenijih materijala sa ciljem da svojim pacijentima pruži stomatološki tretman po najvišim svetskim standardima.

Pri prvoj poseti Dr Miloš Ljubojević obaviće detaljan stomatološki pregled i saslušati Vaše želje. Zajedno sa Vama usaglasiće plan i dinamiku terapije.