Ortopedija vilica (ortodoncija) je stomatološka grana koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti zuba, vilica i lica kod dece i odraslih.

Naš cilj je da tokom terapije postignemo idealnu poziciju zuba i lep osmeh koji je usaglašen sa izgledom Vašeg lica.
Ortodontska terapija podrazumeva upotrebu različitih pokretnih i fiksnih aparata koji proizvode blagu silu kojom se prirodni zubi postavljaju u bolji odnosno željeni položaj. Tako poboljšavamo zdravlje Vaših zuba uz dobijanje lepšeg i prirodnijeg osmeha.

Stomatološka ordinacije dr Ljubojević u oblasti ortopedije vilica pokriva niz ortodontskih intervencija i lečenja ortodontskih nepravilnosti, u periodu od najranijeg detinjstva do zrelih godina.

Pružamo usluge:

  • Preventivna ortodoncija
  • Korekcija nepravilnosti zuba
  • Ortodoncija kod odraslih
ortopedija vilica

Damon pradavice - fiksna proteza